Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020406

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim POPC01_020406

Projekt dotyczy budowy na terenie powiatu wrocławskiego (POPC01_020406) sieci szerokopasmowej o łącznej długości 57,31 km. W wyniku realizacji projektu 1483 gospodarstwa domowe oraz 3 jednostki publiczne uzyskają dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 100 Mb/s. Powstaną także 23 węzły dostępowe oraz 0 węzłów dystrybucyjnych. Projekt realizowany będzie w ramach zadań: zaprojektowanie sieci zapewniającej możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie wrocławskim; budowa pasywnej infrastruktury szerokopasmowej wraz z dostawą i montażem pasywnych elementów infrastruktury szerokopasmowej w powiecie wrocławskim; dostawa i montaż urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA w powiecie wrocławskim; opracowanie dokumentacji powykonawczej dla prac przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w powiecie wrocławskim. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje stworzyć kompletną infrastrukturę Internetu szerokopasmowego i rozpocząć oferowanie świadczenia usług hurtowego dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na wskazanym we wniosku terenie projektu, co przyczyni się do wyeliminowania terytorialnych różnic na terenie Polski w możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego, o wysokich przepustowościach. Głównym celem projektu jest realizacja sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców docelowych. Sieć telekomunikacyjna została zaplanowana z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii budowy sieci szerokopasmowych, zoptymalizowanych pod kątem budowy sieci światłowodowej FTTH (Fiber to the Home). FTTH to koncepcja zakładająca dostarczenie przewodów światłowodowych do każdego domu z osobna, gwarantując najwyższą możliwą do osiągnięcia obecnie prędkość przesyłu danych. Tym samym realizowany będzie cel ogólny I osi POPC oraz cele działania 1.1.

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

 

Projekt realizowany w ramach: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie  1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

 

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.
Liczba planowanych gospodarstw domowych 1483 szt.
Długość wybudowanej sieci 57,31
Finansowanie Projekt nr POPC.01.01.00-02-0382/16

 

loga popc

 

Szczegóły projektu

  • Date Listopad 21, 2016
  • Tags Sieci szerokopasmowe
Back to Top