Wiedza ujarzmiona

Wiedza ujarzmiona

Celem ogólnym projektu było zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w województwie łódzkim poprzez wdrożenie w okresie realizacji innowacyjnej platformy e-learningowej oraz świadczenie usług doradczych.

Oprócz nowoczesnej i innowacyjnej platformy e-learningowej, każda zaangażowana w projekt placówka otrzymała nowoczesny tablet, podręczniki oraz skrypty (zgodnie z zapotrzebowaniem) a każdy słuchacz – pendrive. Dla każdej ze szkół został także stworzony 60 godzinny kurs e-learningowy.

Termin rozpoczęcia 01.09.2011
Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Łodzi
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.wiedzaujarzmiona.american-systems.pl

Back to Top