Tylko dla dorosłych

Tylko dla dorosłych

Celem projektu „Tylko dla dorosłych” było wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego/praktycznego/doskonalenia zawodowego województwa mazowieckiego.

Termin rozpoczęcia 01.03.2011
Instytucja pośrednicząca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.dladoroslych.american-systems.pl

Back to Top