Megabajty wiedzy

Megabajty wiedzy

Celem projektu jest wdrożenie w szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego/praktycznego/doskonalenia zawodowego województwa kujawsko-pomorskiego innowacyjnej platformy e-learningowej.

Szkoły w projekcie uzyskały dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, która zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Szkoły będą Państwo mogli wykorzystywać platformę zarówno do wsparcia już istniejących form kształcenia w placówce jak i dla zaproponowania zupełnie nowych metod nauczania. Umożliwi to zatem poszerzenie oferty programowej i zwiększenie grona potencjalnych odbiorców. Ponadto w ramach projektu pracownicy wzięli udział w szkoleniu, podczas którego otrzymali szczegółowe informacje dotyczące zasad obsługi i działania platformy, zapoznają się z funkcjonalnością, zaletami i możliwościami wykorzystania systemu dla zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty.

Termin rozpoczęcia 01.01.2010
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Źródło finansowania Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Back to Top