Fokus on-line

Fokus on-line

Oprogramowanie Focus on-line pozwala na śledzenie przebiegu badania w pracowni Focus Grup Interwiew, bez konieczności przyjazdu do siedziby firmy, osoby zamawiającej. Dzięki strumieniowemu przesyłaniu skompresowanych pakietów, użytkownik posiadający szybkie łącze internetowe może oglądać na żywo przebieg badania.

Korzystać z oprogramowania można na każdym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetową oraz program Media Player. Dla firm posiadających wolniejsze połączenie internetowe dostępna jest możliwość podglądu badania za pomocą kamery „WebIP” oraz strumieniowo przesyłanego dźwięku z pracowni Focus Grup Interwiew. Oprogramowanie automatycznie dokonuje archiwizacji przeprowadzanych badań w standardowych plikach video, co pozwala firmom zamawiającym usługę na obejrzenie przebiegu badania w dowolnym czasie. Nad bezpieczeństwem i poufnością informacji znajdującej się na serwerze czuwa system logowania.

Adres serwisu: www.asm-poland.com.pl/fokus/

Back to Top