EKO LIDERZY

EKO LIDERZY

Profesjonalne szkolenia z zakresu ekoturystyki dla wielkopolskich przedsiębiorstw i ich pracowników z branży turystycznej. Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej przedsiębiorstw o programy ekoturystyki poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania i wdrażania oferty ekoturystycznej.

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE SZKOLENIA skierowane do przedstawicieli:

  • kadry menadżerskiej;
  • działów marketingu;
  • działów obsługi klienta;
  • działów gastronomii.

Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy:

  • doświadczoną kadrę trenerską o najwyższych kwalifikacjach,
  • zakwaterowanie na czas szkolenia wraz z pełnym wyżywieniem;
  • komplet materiałów szkoleniowych (autorskie skrypty szkoleniowe, teczka, notes oraz długopis);
  • certyfikat uczestnictwa.
Termin rozpoczęcia 01.03.2013
Instytucja pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Lider projektu American Systems Sp. z o.o.
Partner projektu Sea Development sp. z o.o.
Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki,
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
Maja Glapiak
tel. 605 877 000
E-mail: m.glapiak@american-systems.pl

Strona projektu: www.eko-liderzy.pl

Back to Top