Budowa i projekt kablowej sieci dostępowej FTTH w powiatach grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, szamotulskim, wolsztyńskim

Budowa i projekt kablowej sieci dostępowej FTTH w powiatach grodziskim, kościańskim, leszczyńskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, szamotulskim, wolsztyńskim

Wykonanie dokumentacji wykonawczej, robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji teletechnicznej, budowie i uruchomieniu kablowych sieci dostępowych FTTH wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego oraz budowie przyłączy abonenckich na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach Śródka, Koninek, Kamionna, Szczodrzykowo, Zdrój, Osieczna, Stare Bojanowo, Biernatki, Sierosław, Kaszczor, Stary Bukowiec w ramach 1 projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości województwa wielkopolskiego”
(projekt nr POIG.08.04.00-30-102/11 – dot. miejscowości Śródka, Koninek, Kamionna, Szczodrzykowo, Zdrój, Osieczna, Stare Bojanowo, Biernatki, Sierosław, Kaszczor, Stary Bukowiec)

Wykonania wszelkich robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z realizacją kanalizacji teletechnicznej, budową i uruchomieniem kablowych sieci dostępowych FTTH, HFC wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego oraz budową przyłączy abonenckich na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach Śródka, Koninek, Kamionna, Szczodrzykowo, Zdrój, Osieczna, Stare Bojanowo, Biernatki, Sierosław, Kaszczor, Stary Bukowiec

Realizacja prac została wykonana od 10.2013 do 07.2014
Liczba wybudowanych gniazd 1600 szt.
Długość wybudowanej sieci 40 km
Finansowanie Projekt nr POIG.08.04.00-30-102/11

 

Back to Top