Budowa i projekt kablowej sieci dostępowej FTTH w powiatach gnieźnieńskim, kościańskim, leszczyńskim, nowotomyskim, poznańskim, rawickim, słupeckim, śremskim

Budowa i projekt kablowej sieci dostępowej FTTH w powiatach gnieźnieńskim, kościańskim, leszczyńskim, nowotomyskim, poznańskim, rawickim, słupeckim, śremskim

Wykonanie dokumentacji wykonawczej, robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji teletechnicznej, budowie i uruchomieniu kablowych sieci dostępowych FTTH, HFC wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego oraz budowie przyłączy abonenckich na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach: Golina Wielka, Glinno, Glińsko, Zaborówiec, Jezierzyce Kościelne, Garzyn, Białężyn, Kalwy, Kozłowo, Skiereszewo, Strzałkowo, Zbrudzewo w ramach 3 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

„Zapewnienie Internetu szerokopasmowego w miejscowościach środkowo-wschodniej wielkopolski”
(projekt nr POIG.08.04.00-30-066/09 – dot. miejscowości Strzałkowo).

„Zapewnienie internetu szerokopasmowego na terenie 2 miejscowości w powiecie nowotomyskim”
(projekt nr POIG.08.04.00-30-035/10 – dot. miejscowości Glinno).

„Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie wybranych miejscowości województwa wielkopolskiego”
(projekt nr POIG.08.04.00-30-102/11 – dot. miejscowości Golina Wielka, Glińsko, Zaborówiec, Jezierzyce Kościelne, Garzyn, Białężyn, Kalwy, Kozłowo, Skiereszewo, Zbrudzewo)

Wykonania wszelkich robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z realizacją kanalizacji teletechnicznej, budową i uruchomieniem kablowych sieci dostępowych FTTH, HFC wraz z pośrednimi punktami dostępowymi dla Internetu szerokopasmowego oraz budową przyłączy abonenckich na obszarach inwestycyjnych w miejscowościach Golina Wielka, Glinno, Glińsko, Zaborówiec, Jezierzyce Kościelne, Garzyn, Białężyn, Kalwy, Kozłowo, Skiereszewo, Strzałkowo, Zbrudzewo.

Realizacja prac została wykonana od 06.2013 do 11.2013
Liczba wybudowanych gniazd 1100 szt.
Długość wybudowanej sieci 27 km
Finansowanie Projekt nr POIG.08.04.00-30-102/11
Projekt nr POIG.08.04.00-30-066/09
Projekt nr POIG.08.04.00-30-035/10

 

Back to Top